Zoek
Sluit dit zoekvak.

Workshop Team values

English below

Teams ontwikkelen, continu. Teams zijn bijna levende wezentjes met een eigen wil. Wanneer er zich veranderingen voordoen in het team; bijvoorbeeld wanneer er nieuwe teamleden toetreden of wanneer er iemand afscheid neemt, dan dient het hele team zich weer te re-set-ten. Dat begint altijd met elkaar werkelijk leren kennen, elkaar te begrijpen en elkaar werkelijk te waarderen. Dat is de basis voor vertrouwen en samen-werking. 

Elke team en elk teamlid is uniek. Dat maakt een team met een unieke cultuur, en dat drijft het gedrag van het team, wat vereist is om hun doel te bereiken. Team waarden zijn de fundering waarop cultuur is gebouwd. Team waarden zijn meer dan de som van alle persoonlijke waarden van alle teamleden. Wanneer de persoonlijke waarden in lijn zijn met de team waarden, dan voelen alle leden een gevoel van verbondenheid (ergens bij horen) en een intrinsieke motivatie voor het behalen van team doelen. 

In een halve dag (4 tot 5 uur) gaat het team elkaar echt leren kennen. Worden persoonlijke waarden gedeeld en de ‘why’ erachter. Dit staat centraal. Het team identificeert gezamenlijke team waarden. 

We werken in verschillende werkvormen, om er voor te zorgen dat de energie hoog blijft, iedereen op een veilige manier zijn of haar stem kan laten horen en dat er geleerd wordt via de ervaring. 

***

Teams evolve, all the time. Teams are almost like living creatures. When changes occur in the team, when new members join and members say goodbye, the team needs to re-set themselves. And that always starts with getting to know each other, understanding each other and really valuing one another. That is the base for trust and collaboration. 

Every team and every team member are unique. That brings a team with a unique culture, that drives the behavior of the team, which is required to achieve their purpose. Team values are the foundation on which culture is built. And Team values are more than the sum of all personal values of the team members. When individuals’ values are aligned with each other and the team values, all members of the team feel a sense of belonging and intrinsic motivation for achieving the teams goals.

In a half day (4 to 5 hours) session the team will get to know one another. Sharing individual values, and the why behind these values is central. And the team will identify shared team values as a group. 

We work with several work methods, in order to keep the energy high and making sure that we learn through experience. 

Interesse of meer informatie gewenst? Laat van je horen via  tessa@connectingthedots.business of via dit formulier.

Meer aanbod Professionele ontwikkeling via deze link.

Ik heb bij Tessa een familie opstelling gedaan. Wat een bijzondere sessie was het. Tessa weet heel snel een veilige ruimte te creëren en voelt goed aan wat er nodig is. Ze schept rust en ruimte om dat wat je tegen komt veilig te kunnen ervaren en ‘blinde vlekken‘ kregen zeer kundig wat licht. De sessie heeft mij meer duidelijkheid gegeven. Het ’verhaal‘ wat ik al kende kwam langs. Maar er werd licht geschenen op delen van dat verhaal die ik eerder niet zag, begreep of zelf had kunnen vinden. Het voelt alsof er weer flink wat puzzelstukjes op hun plek zijn gevallen! En ik nam meteen praktische inzichten mee naar huis. Het was een zeer waardevolle ervaring.

Ik heb bij Tessa een familie opstelling gedaan. Wat een bijzondere sessie was het. Tessa weet heel snel een veilige ruimte te creëren en voelt goed aan wat er nodig is. Ze schept rust en ruimte om dat wat je tegen komt veilig te kunnen ervaren en ‘blinde vlekken‘ kregen zeer kundig wat licht. De sessie heeft mij meer duidelijkheid gegeven. Het ’verhaal‘ wat ik al kende kwam langs. Maar er werd licht geschenen op delen van dat verhaal die ik eerder niet zag, begreep of zelf had kunnen vinden. Het voelt alsof er weer flink wat puzzelstukjes op hun plek zijn gevallen! En ik nam meteen praktische inzichten mee naar huis. Het was een zeer waardevolle ervaring.